ประกาศโครงการจ้างบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2565

14 Jul 2021
ประกาศสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการ การตลาดดิจิทัลสำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share this article
You might be interested in...
Contact Us