โครงการจ้างบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2566 (e-bidding)

14 Jun 2022
ประกาศวิจารณ์ TOR และร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา ๒๕๖๖ “ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)”
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤษภาคม 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20 พฤษภาคม 2565 ราคากลางจ้างบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2566  20 พฤษภาคม 2565 ขอบเขตงาน จ้างบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2566 20 พฤษภาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการการตลาดดิจิทัล สำหรับแคมเปญรับสมัครนิสิตปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มิถุนายน 2565  
Share this article
You might be interested in...
Contact Us